Pisagor – Croton Cumhuriyeti

Ne yazık ki internetten bu konuda çok sayıda kaynak bulmak mümkün değil. Ancak Pisagor’un Güney İtalya’daki bir Dor site-devlet’i olan Croton’da uyguladığı bir inisiyasyon biçimi olduğu bilinmektedir.
Klasik olacak ama, Wkipedia her zaman iyi bir kaynaktır, Croton Cumhuriyeti ile ilgili çok fazla bilgi olmasa da bir miktar Pisagor’un ezoterik yönünden bahsedilebilir..

Ezoterizm’de Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Delphoi’te, Mısır’ın Teb ve Memphys kentlerinde ve Babil’de bulunmuş olan Pisagor inisiyatik eğitim aldıktan ve uzun gezilerinden sonra, Taranto Körfezi’nin uç noktasındaki bir Dor site-devlet’i olan Croton’da (Crotona) bir enstitü açarak kendi ezoterik ekolünü kurmuştur. İnisiyatik niteliğinin yanı sıra bilimler akademisi niteliği taşıyan bu enstitüde dinler ve manevi bilimlerin yanı sıra maddi bilimler (fizik, matematik, siyaset bilimi vs.) de öğretilmekteydi. Pisagor bu bilimlere “insan bilgisinin tümünü kuşatan” anlamında “matemata”lar adını vermişti ki, bilindiği gibi, matematik sözcüğü bu terimden doğmuştur.

Pisagor’a göre, tüm felsefe ve dinlerde hakikatin (verite) dağınık ışınları yer almaktaysa da, bu ışınların merkezi ezoterik doktrindi. Ayrıca hakikate ulaşmada öncelikle “sezgi” gerekliydi, gözlem ve muhakeme yeterli değildi.

Ve bir miktar da Pisagor inisiyasyonundan bahsetmeli.

Ayrıca bu konu ile daha detaylı bilgiler almak isteyen kişilere Cihangir Gener’in “Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi” isimli kitabını öneririm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Hit Counter provided by Best Seo Packages